Blog Image

KYRGNOR VENNSKAPSFORENING

AKTIVITETER


«En eventyrlig bro mellom to land»
Kyrgnor Vennskapsforening (in english: The Kyrgyz-Norwegian Friendship Accociation) er en forening som har som formål å fremme forbindelser mellom Kirgisistan og Norge. Foreningen er åpent for alle privatpersoner, kommersielle organisasjoner og firmaer. Foreningen er en upolitisk og frivilling organisasjon.
Kyrgnor Vennskapsforening vil være en sosial møteplass for kirgisisk-norske miljøer. Vi arrangerer ulike aktiviteter for medlemmene. Aktivitetsplanen har flere tema kvelder, reiser, medlemsmøter, sosialsamvær og filmforestillinger.
Kyrgnor Vennskapsforeningen er et møtested for unge og eldre med interesse for kulturutveksling, språk, kirgisisk-norsk relasjoner, tradisjoner, men vil samtidig være en bidragsyter til bedre innsikt i forhold som berører vår nære omverden.
Medlemmene i Kyrgnor Vennskapsforening omfatter enkeltpersoner - unge og eldre, som befinner seg både i Kirgisistan og Norge og viser stor interesse til fremtidige drift av foreningen. Medlemmene enige om å styrke nettverket og vennskapet mellom det kirgisiske og det norske folk, mellom Norge og det Sentral Asiatiske kontinent - til berikelse for alle parter.
Foreningen trenger alltid hjelp til gjennomføringen av arrangement! Har noen av dere tid og lyst til å hjelpe til ved gjennomføringen av disse, setter vi stor pris på det. ?
The Kyrgyz-Norwegian Friendship Accociation – «Kyrgnor» will work to spread knowledge of Norwegian and Kyrgyz society and culture and promote friendship and cooperation between Norway and Kyrgyzstan!